Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Prosjektleder E6 Ranheim-Værnes/Prosjektleder E6 Kvithammar–Åsen

Om firma

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor på Tangen i Kristiansand, samt kontorer knyttet til utbyggingsområdene. Porteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 148 mrd kroner og de første veistrekningene åpner høsten 2019.
Nye Veier er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Alle ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse og egenskaper som sikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i prosjektutvikling og -gjennomføring. For mer informasjon se nyeveier.no.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
Nye Veier AS
Frist:
05/03/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Andrea Hansen Eksund
+47 984 12 541
andrea.eksund@visindi.no
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no

Prosjektleder E6 Ranheim-Værnes/Prosjektleder E6 Kvithammar–Åsen

Nye Veier AS har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet og er lokalisert med hovedkontor på Tangen i Kristiansand, samt kontorer knyttet til utbyggingsområdene. Porteføljen består av tolv veistrekninger med en investeringsramme på ca. 148 mrd kroner og de første veistrekningene åpner høsten 2019.
Nye Veier er en slank og effektiv prosjekt- og byggherreorganisasjon som skal sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Alle ledere og medarbeidere i organisasjonen skal være gode rollemodeller og ha komplementær kompetanse og egenskaper som sikrer nytenkning, offensivitet og profesjonalitet i prosjektutvikling og -gjennomføring. For mer informasjon se nyeveier.no.

Nye Veier AS søker også prosjektleder fullføring. Se link: http://visindi.no/stilling/prosjektleder-fullforing/

Vil du være med å bygge nasjonale hovedveier – kostnadseffektivt og helhetlig?

Prosjektleder E6 Ranheim-Værnes:
Vi søker en offensiv, samhandlende og utviklingsorientert prosjektleder til å lede en av Nye Veiers høyest prioriterte strekninger. Tilbudskonkurranse pågår for Ranheim-Værnes, Norges største veikontrakt med verdi på ca 4 mrd NOK.  Prosjektet med 2 nye kjørefelt inneholder fjelltunneler, konstruksjoner og veg parallelt i dagens E6. Konkurransegrunnlaget ble utlyst i desember, totalentreprenør velges sommeren 2018 med sikte på byggestart 2.kvartal 2019.

Prosjektleder E6 Kvithammar-Åsen:
Vi søker en offensiv, samhandlende og utviklingsorienterte prosjektleder til å lede utbyggingen av en 20 km lang strekning med 4-feltsvei og 110 km/t, en av Nye Veiers høyest prioriterte strekninger. Prosjektet inneholder fjelltunneler, konstruksjoner og veg i dagen. Kontraktsstørrelse er ca. 3,5 mrd NOK, med utlysning/prekvalifisering sommeren 2018, og valg av entreprenør på nyåret 2019.

Hovedoppgaver:

 • Ta ansvar for styring og gjennomføring i alle prosjektfaser frem til overlevering til drift og vedlikehold
 • Bidra til mobilisering av prosjektorganisasjonen i samhandling med totalentreprenør, og styring av ressurser i egen prosjektgruppe
 • Ta ansvar for prioritering, styring og gjennomføring av prosjektet, ihht krav innen HMS/SHA, økonomi, framdrift og kvalitet
 • Løpende samhandling og oppfølging av hovedentreprenør
 • Ansvar for helse, miljø, sikkerhet og samfunnsansvar i prosjektet
 • Innføring av digitale arbeidsprosesser i planlegging, prosjektering, gjennomføring og overlevering
 • Bidra til prosjektevaluering, kontinuerlig forbedring og erfaringsoverføring
 • Tett samarbeid med utbyggingsområdets ledelse, Nye Veiers fagstaber og etter behov andre prosjektledere for andre utbyggingsstrekninger i Nye Veiers portefølje
 • Bidra til demobilisering av prosjektorganisasjonen ved prosjektets fullførelse

Erfaring og kompetanse:

 • Utdanning på masternivå innen relevant fagområde. Omfattende og relevant erfaring fra de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Solid erfaring fra virksomhet med store og komplekse infrastrukturprosjekter
 • God forståelse for byggherrerollen, prosjektfaget og-prosessen
 • God kontraktsforståelse og gjerne erfaring med forskjellige kontraktstyper, herunder totalentrepriser og samhandlingskontrakter
 • Erfaring fra personalledelse
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper og lederstil:

 • Være en pådriver for en kostnads- og nyttebevisst organisasjon
 • Selvgående, strukturert og nøyaktig
 • Samhandlende, nyskapende, innovativ og serviceorientert. Evner å reagere raskt og løse problemer utfra tilgjengelige ressurser, herunder å trekke på Nye Veiers samlede kompetanse
 • Evnen til å forstå og videreformidle virksomhetens behov
 • Etablere og utvikle gode relasjoner med underleverandører. Sikre profesjonell håndtering av leverandører og kontrakter
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • Åpen, ærlig og høy integritet

Nye Veier tilbyr en attraktiv prosjektlederrolle i et selskap med spennende fag- og arbeidsmiljø.

Prosjektledere inngår i utbyggingsområdets ledelse og rapporterer til utbyggingssjef. Nye Veier AS er i utvikling og du må trives med å finne løsninger som både sikrer måloppnåelse i eget prosjekt og utvikling av selskapet på tvers av prosjekter og avdelinger.

Oppgi gjerne hvilket prosjekt som er mest ønskelig å jobbe med.
Nye Veier AS søker også prosjektleder fullføring. Se link: http://visindi.no/stilling/prosjektleder-fullforing/

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Nye Veier i prosessens innledende del. Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.