Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Prosjektredaktør

Om firma

NRK skal styrke demokratiet, og vi skal samle og engasjere alle som bor i Norge. Som Norges offentlig finansierte allmennkringkaster og mediehus, har vi et omfattende allmennkringkasteroppdrag. Gjennom TV, radio og andre medieplattformer skal vi bidra til et nysgjerrig og inkluderende samfunn. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig, troverdig. Vi har kontorer og medarbeidere i hele landet, og ønsker flere kollegaer med digital eller flerkulturell kompetanse.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
NRK Ekstern
Frist:
22/05/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Hilde Heines Bachmann
+47 408 51 957
hilde.bachmann@visindi.no

Prosjektredaktør

NRK skal styrke demokratiet, og vi skal samle og engasjere alle som bor i Norge. Som Norges offentlig finansierte allmennkringkaster og mediehus, har vi et omfattende allmennkringkasteroppdrag. Gjennom TV, radio og andre medieplattformer skal vi bidra til et nysgjerrig og inkluderende samfunn. Våre grunnleggende verdier er åpen, modig, troverdig. Vi har kontorer og medarbeidere i hele landet, og ønsker flere kollegaer med digital eller flerkulturell kompetanse.

NRK Ekstern har ansvar for å sikre NRK det beste eksternproduserte norske innholdet for alle plattformer. Avdelingen er en del av NRK Medier. Redaksjonen består i dag av fem prosjektredaktører og tre koordinatorer og er ledet av Petter Wallace, sjef for eksternt innhold i NRK.

Vi søker ytterligere én prosjektredaktør med hovedfokus på underholdningsinnhold, med fast ansettelse etter avtale.

Prosjektredaktøren vil ha selvstendig ansvar for å velge ut og igangsette prosjekter, og å ha tilsyn med utvikling, produksjon og lansering av eksterninnhold. I tillegg skal prosjektredaktøren delta i redaksjonens daglige gjøremål med å forvalte NRKs investeringer i eksterne produksjoner.

Vi søker en person med lang og dokumenterbar produsenterfaring primært fra underholdningsproduksjon for TV.  Det er vesentlig at søkeren har direkte erfaring fra ledelse og produksjon i eksterne selskaper, men han eller hun må også ha erfaring fra produksjon for NRK eller ha hatt et ansettelsesforhold i NRK. Den rette kandidaten må ha dokumenterbar kompetanse fra produksjon og publisering av innhold tilpasset en digital verden og en forkjærlighet for, og kunnskap om, innhold for bred familieseing publisert av NRK.

Særlig gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er avgjørende for arbeid i en liten, travel organisasjon som hver dag er NRKs ansikt utad i den eksterne bransjen. Kandidatens omdømme blant NRKs leverandører bør allerede være godt.

Gode språkkunnskaper på engelsk og norsk er nødvendig, samt grundig og oppdatert kunnskap om den internasjonale medieutviklingen. Arbeidet i redaksjonen går i et særdeles høyt tempo, og gode tidsstyringsrutiner, ordenssans og prioriteringsevner er absolutt påkrevet.

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Visindi v/ Hilde Bachmann, tlf. 408 51 957. Søknad sendes snarest og senest 22. mai.