Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Prosjektsjef

Om firma

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører. Vi forvalter og utvikler en av Norges største eiendomsporteføljer, med over 4000 eiendommer og 2850 bygg. Verdien av Bane NORs eiendommer er 46 milliarder kroner. Vår portefølje inneholder 336 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Vi har svært mange pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og et årlig investeringsnivå på 1-2 milliarder kroner.

Vi er 210 ansatte i virksomheten. Med vår sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Virksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Bane NOR Eiendom
Frist:
18/05/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Renate Karlsnes Skilnand
+47 930 50 038
renate.skilnand@visindi.no
circle overlay
Rune Hope
+47 450 75 000
rune.hope@visindi.no

Prosjektsjef

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører. Vi forvalter og utvikler en av Norges største eiendomsporteføljer, med over 4000 eiendommer og 2850 bygg. Verdien av Bane NORs eiendommer er 46 milliarder kroner. Vår portefølje inneholder 336 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Vi har svært mange pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og et årlig investeringsnivå på 1-2 milliarder kroner.

Vi er 210 ansatte i virksomheten. Med vår sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Virksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Kommersiell eiendomsutvikling – Knutepunktprosjekter – Totalansvar

Bane NOR Eiendom står foran utvikling av mange spennende og krevende eiendomsutviklingsprosjekter, hvorav flere er store og komplekse knutepunktprosjekter i de store norske byene. Vi søker derfor etter en eller flere prosjektsjefer som vil få sentrale roller. Bane NOR Eiendom utvikler prosjekter både i egen regi og med samarbeidspartnere i single-purpose selskaper. Arealformålene i Bane NOR Eiendom spenner fra bolig, hotell, kontor, handel og logistikkbygg til formålsbygg med jernbanekarakter. Vi fokuserer på kvalitet, økonomi, fremdrift og HMS og er et ledende eiendomsselskap innen miljø og energi. Det stilles høye krav til samarbeid og koordinering både internt og mot eksterne samarbeidspartnere.

Du bør ha høyere relevant utdanning og solid erfaring fra prosjektledelse. Relevante erfaringsområder kan være eiendomsutvikling fra byggherresiden, konsulentvirksomhet, prosjektledelse fra entreprenørsiden eller eiendomsprosjekter generelt, eller en kombinasjon av dette. Det viktigste er din evne til å skape gode forretningsmessige resultater og ditt bidrag til en offensiv by- og stedsutvikling i tråd med våre strategier. Du må ha kommersiell teft, sterk gjennomføringsevne, systematisk arbeidsstil og være dyktig til å kommunisere på alle nivå for å skape gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Vi tilbyr en spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og inspirerende miljø med stor grad av frihet under ansvar og konkurransedyktige betingelser hvor resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Rune Hope, tlf. 450 75 000 eller Renate Skilnand, tlf. 930 50 038, Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 18.mai.

Fotograf/kilde: Reiulf Ramstad Arkitekter og C F Møller