Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Salgssjef

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Bergen
Arbeidsgiver:
Frist:
05/08/2018

Salgssjef

Erfaren salgsleder med godt nettverk i shipping-industrien som vil være med å sette Wilson på kartet i internasjonale farvann.

Wilson vokser i et spennende marked, og vekst er også hovedoverskriften i strategien for de neste årene. Selskapet har store markedsandeler i Nordsjøbassenget – nå er målet å erverve kunder lenger ned i Europa. Vi søker en engasjert Salgssjef som skal sørge for at Wilson lykkes med ambisiøse vekstmål. Salgssjefen vil arbeide tett med daglig leder og resten av salgsteamet for å lykkes med vekststrategien. For en person med sterk bakgrunn fra industrielt salg og kommersiell ledelse, som ønsker å ta en nøkkelrolle i et raskt voksende shipping-selskap, er dette en spennende mulighet.

Salgssjef for Wilson skal:

  • Jobbe målrettet for å inngå nye kontrakter i Norge og Europa
  • Foredle og videreutvikle avtalene med sentrale aktører i markedet
  • Aktivt følge opp og bygge relasjonen til våre kunder
  • Sørge for at vi er den beste leverandøren for våre kunder
  • Bidra til at vi når våre salgstall og fortjenestemål
  • Lede og være en inspirerende mentor for salgsteamet

Vi ser etter en senior salgsleder med sterkt kommersielt tankesett, godt nettverk i internasjonal shipping og en sterk driv for å sikre nye kontrakter. Du går foran som et godt eksempel og bidrar til at dine ansatte lykkes i salgsarbeidet ved å inspirere og vise vei til stadig bedre prestasjoner.

Aktuelle lederkandidater har salgsledererfaring fra industri-setting eller shipping og kan vise til gode resultater. Du bør være en ambisiøs og strukturert leder og ha evnen til å skape engasjement og driv.

Som person må du være engasjert og gi av deg selv. Du må være åpen og utadvendt for å bygge gode relasjoner.

Salgssjefen rapporterer til Kommersiell direktør. Stillingen er lokalisert i Bergen.

 

Eventuelle spørsmål vedrørende rollen kan henvendes til Visindi ved Jon Gjerde, 958 44 394 eller Hege Solbakken, 911 04 141. Send søknad med CV via ”stillinger” på Visindi.no snarest og senest innen 05.08.2018. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Wilson i prosessens innledende del.