Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Samfunnsøkonom

Om firma

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 430 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Frist:
08/04/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Daniel Andersen
+47 476 68 999
daniel.andersen@visindi.no
circle overlay
Siri Skauge
+47 900 91 224
siri.skauge@visindi.no

Samfunnsøkonom

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 430 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Vil du arbeide med å øke kvaliteten på beslutninger i staten?
Vi tilbyr en utfordrende jobb i et spennende kompetansemiljø.

Forvaltnings- og analyseavdelingens (FOA) oppgave er å bidra til bedre styring i statsforvaltningen, slik at ressursene utnyttes så effektivt som mulig. Avdelingen forvalter og utvikler løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling. Videre har avdelingen rollen som regelverksforvalter av det statlige økonomiregelverket og utredningsinstruksen. Med utgangspunkt i disse er et viktig mål for DFØ at det er tydelig for statlige virksomheter hvilke krav regelverkene stiller til styring i staten og hva som er god praksis. Avdelingen har derfor ansvar for å utvikle metoder, veiledning og brukerorienterte kompetansetjenester.

Seksjon for utredning og analyse skal fortolke, videreutvikle og formidle kompetanse om hva utredningsinstruksen betyr for utredninger og beslutningsgrunnlag i staten. Seksjonen har i tillegg ansvaret for kompetansetjenester knyttet til samfunnsøkonomisk analyse, herunder utvikling av veiledningsmateriell, nettverksarbeid, kursing, og rådgivning. Til seksjonen søker vi deg som har praktisk erfaring fra arbeid med samfunnsøkonomisk analyse og som evner å formidle og har lyst til å bidra til at statlige virksomheter blir mer effektive ved bruk av samfunnsøkonomisk analyse i beslutningsprosesser.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Utvikling og drift av kompetansetjenester innenfor utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse
 • Utvikling av veiledende materiell, gjennomføring av kurs, seminarer og nettverk og rådgivning overfor statlige virksomheter
 • Bidra i fortolkning av utredningsinstruksen

Kvalifikasjoner

 • utdanning som samfunnsøkonom eller siviløkonom, med fordypning innenfor samfunnsøkonomi. Annen høyere utdannelse kan være aktuell dersom du har bred erfaring med gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser
 • må ha erfaring med og ha gjennomført samfunnsøkonomiske analyser og gjerne ha erfaring fra bruk av slike analyser i beslutningsprosesser
 • ha solid forståelse for hvordan samfunnsøkonomisk analyse kan bidra til å skape en mest mulig effektiv stat, ved å legge til rette for gode og kunnskapsbaserte beslutningsprosesser og valg av beste alternativ
 • har tidligere bidratt i formidlingsarbeid

Personlige egenskaper

 • svært gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner, gode pedagogiske evner, og du liker å jobbe med formidling
 • åpen, med faglig nysgjerrighet og kreativitet
 • må ha respekt for andres kompetanse med forståelse for samspill med relaterte fagområder
 • være en god bidragsyter til et godt arbeidsmiljø med utpregede samarbeidsevner
 • må ha gode analytiske evner og være klar og tydelig i egen kommunikasjon
 • stor arbeidskapasitet og høyt leveransefokus

Vi kan tilby

 • et godt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver og høyt kvalifiserte kollegaer
 • mulighet for å tilpasse arbeidsoppgaver til den enkeltes erfaring og faglige interesser
 • utadrettet arbeid med statlige virksomheter som målgruppe
 • fleksibel arbeidstid og overtidsbetaling

Stillingen er lønnsplassert som seniorrådgiver mellom 569 000 og 686 900 kroner, avhengig av utdannelse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd i Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid.

Vi holder til i flotte lokale i Paleet på Karl Johans gate i Oslo sentrum. Vi har kantine og treningsfasiliteter i tilknytning til lokalene.
DFØ legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. DFØ er en IA-virksomhet og vil legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Visindi v/Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Daniel Andersen, tlf. 476 68 999. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver, i innledende fase. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes begrunne dette i søknaden. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Søknad med CV sendes snarest og senest innen 8.april.