Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Seksjonsleder IKT og logistikk

Om firma

Deichmanske bibliotek består av hovedbiblioteket, 18 filialer og flere spesialavdelinger som til sammen utgjør folkebiblioteket i Oslo. Biblioteket har 250 ansatte og er organisert som en avdeling i Kulturetaten i Oslo kommune. I 2020 åpner nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Det er alene ventet å få 2 millioner besøkende per år (i tillegg til mer enn 2 millioner besøkende i filialer/avdelinger), og vil fremstå som et av Europas mest moderne bibliotek med omfattende selvbetjeningsløsninger, avansert formidlingsteknologi, åpne mediesamlinger og 1300 sitteplasser for publikum. Deichmanske bibliotek skal være Oslos viktigste og mest inspirerende møteplass for kunnskap og kultur.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Deichmanske bibliotek
Frist:
05/05/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Knut Ole Tande
+47 916 56 104
knut.ole.tande@visindi.no

Seksjonsleder IKT og logistikk

Deichmanske bibliotek består av hovedbiblioteket, 18 filialer og flere spesialavdelinger som til sammen utgjør folkebiblioteket i Oslo. Biblioteket har 250 ansatte og er organisert som en avdeling i Kulturetaten i Oslo kommune. I 2020 åpner nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Det er alene ventet å få 2 millioner besøkende per år (i tillegg til mer enn 2 millioner besøkende i filialer/avdelinger), og vil fremstå som et av Europas mest moderne bibliotek med omfattende selvbetjeningsløsninger, avansert formidlingsteknologi, åpne mediesamlinger og 1300 sitteplasser for publikum. Deichmanske bibliotek skal være Oslos viktigste og mest inspirerende møteplass for kunnskap og kultur.

Vil du lede den digitale utviklingen av morgendagens bibliotek?

Som seksjonsleder vil du sammen med dyktige kolleger være ansvarlig for bibliotekets IKT-portefølje, og være en pådriver for utviklingen av nye tekniske løsninger i tråd med tjenesteutviklingen i virksomheten. Du skal sørge for at teknologi og digitale tjenester gjør oss i stand til å løse vårt oppdrag på en smartere og mer effektiv måte.

Deichman skal redefinere bibliotekets rolle i Norge, og våre digitale tjenester skal være ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket. Nytt hovedbibliotek i Bjørvika forutsetter omfattende forberedelser med digitalisering og effektivisering av tjenester og arbeidsprosesser. Som ledd i en sterk satsing på digitalt innhold, selvbetjening og bruk av teknologi i alle ledd av tjenesteproduksjonen, opprettes en egen seksjon for IKT og logistikk.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for IKT-tjenester og IKT-prosesser for utvikling, forvaltning og drift
 • Ansvar for at IKT understøtter virksomhetens behov og brukes som et virkemiddel i den strategiske utviklingen av Deichman
 • Personalansvar for alle ansatte i seksjonen
 • Ivareta IKT i den operative virksomheten på en god måte
 • Strategisk og operativ ledelse

Kvalifikasjoner:

 • Relevant IKT-utdannelse på masternivå
 • IKT-ledererfaring
 • Det vil i tillegg være en fordel om du har erfaring med:
  o profesjonalisering av IKT-funksjonen
  o utvikling og forvaltning av publikumsrettede og virksomhetskritiske tjenester i en institusjon med svært høyt besøksvolum
  o ulike utviklingsmetoder/-rammeverk og utviklingsplattformer
  o offentlige anskaffelser og avtaleoppfølging

Personlige egenskaper:

 • Kunne lede og motivere ansatte i avdelingen
 • Ha en løsningsorientert tilnærming til hvordan IKT best kan understøtte virksomhetens behov
 • Forstå, identifisere deg med og bidra til endringene som biblioteket gjennomgår
 • Sterkt engasjement for digitalisering og evne til å forstå sammenhengen mellom et nytt høyteknologisk bygg og mulighetene for nye arbeidsformer og tjenester
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Arbeidsplass ved hovedbiblioteket i et av Norges fremste fagmiljøer
 • En unik anledning til å være med på et av de største teknologiske løftene i norsk kultursektor
 • Mulighet til å bygge opp et robust og fleksibelt IT-miljø
 • Oslo kommunes pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi ved Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104. Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 5. mai 2017.