Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Seksjonssjef Informasjonsteknologi

Om firma

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 430 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Frist:
21/05/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Rune Hope
+47 450 75 000
rune.hope@visindi.no
Avdelingsdirektør Rune Bjerkås, telefon: 902 55 638

Seksjonssjef Informasjonsteknologi

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 430 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Er du vår nye ambisiøse seksjonssjef for IT?

Ledelse – Change Management – Operation Management – Teknologi – Innovasjon

DFØ søker seksjonssjef for IT med ansvar for drift av teknisk infrastruktur, integrasjoner, tilgangsstyring, IT-support, sikkerhetsløsninger og arkitektur for interne og eksterne IT-tjenester i DFØ. Seksjonssjefrollen sitter i ledergruppen i strategi- og fellestjenesteavdelingen, og blir en sentral strategisk rådgiver for avdelingsdirektøren. Du vil ha en nøkkelrolle i videreutvikling og samordning av IT-tjenestene i DFØ, oppfølging og utvikling av seksjonens ansatte og vil ha ansvar for økonomistyring av egen seksjon.

Den riktige kandidaten har et strategisk helhetsblikk, er metodisk og analytisk med gode samarbeidsevner, og har solid ledererfaring fra tilsvarende roller – strategisk og operativt. For å lykkes i rollen må man kommunisere godt på alle nivåer og være i stand til å balansere behov og krav til drift og utvikling. Erfaring fra offentlige virksomheter er en fordel.

Arbeidserfaring/kompetanse:

  • Minst 3-årig høyere utdanning innen relevant fagområde, gjerne mastergrad
  • Minst 3 års relevant ledererfaring i linje eller prosjekt
  • God forståelse for komplekse IT-miljøer og evne til å kommunisere godt med både forretningssiden (tjenestesiden), ledelsen og ulike IT-spesialister/IT-områder.
  • Erfaring fra endringsledelse og prosessledelse
  • Erfaring med prosjektledelse i henhold til prosjektveiviseren eller Prince 2
  • Økonomi- og forretningsforståelse
  • Erfaring fra offentlig virksomheter er en fordel
  • Erfaring fra prosjektarbeid, helst som prosjektleder eller prosjekteier

Vi tilbyr
Stillingen vil bli plassert som seksjonssjef med lønnsplassering mellom 792 700 – 882 900 kroner pr år, avhengig av utdannelse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.
Hos oss får du viktige oppgaver, mye ansvar og faglige utfordringer. Du blir en del av et hyggelig team med høy kompetanse og stort engasjement. I vårt arbeidsmiljø er det en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen. Det er en tett kontakt med ulike fagmiljøer og gode ordninger for videreutvikling. Vi holder til i flotte lokaler i Paleet på Karl Johans gate i Oslo sentrum.

Vi har fleksitidsordning med sommertid-/vintertid, betalt overtid og god pensjonsordning.
Mer informasjon om DFØ finner du på vår hjemmeside www.dfo.no.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med avdelingsdirektør Rune Bjerkås på telefon 902 55 638 eller Visindi ved Rune Hope, tlf. 450 75 000. Søknad med CV sendes snarest og senest 21. mai 2018.