Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Senior strategirådgiver

Om firma

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 660 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og har hovedkontor i Trondheim. Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 15.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Mer informasjon på arbeidstilsynet.no

 

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Trondheim
Arbeidsgiver:
Arbeidstilsynet
Frist:
03/09/2017
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Frode Hepsø Johansson
+47 992 21 300
frode.johansson@visindi.no
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Direktør Trude Vollheim, tlf. 958 82 830/konstituert organisasjonsdirektør Pia Wigtil, tlf. 402 43 228.

Senior strategirådgiver

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet består av sju regioner med tilhørende tilsynskontorer, svartjenesten i Bodø og direktoratet i Trondheim. Etaten har 660 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og har hovedkontor i Trondheim. Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med mer enn 15.000 arbeidsplasser i hele landet, og vi gir råd og informasjon til et høyt antall personer via vår telefontjeneste, mail og Facebook. Mer informasjon på arbeidstilsynet.no

 

 

Strategiimplementering på nasjonalt plan

Vi søker deg som har prosesskompetanse, analytisk tilnærming og evne til å utvikle, lede og gjennomføre sentrale strategiprosesser i Arbeidstilsynet. Du må ha stort engasjement og evne å både inspirere, motivere og samarbeide godt med andre, både internt og eksternt. Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er å jobbe for et sikkert og trygt arbeidsmiljø for alle. Våre verdier er kompetent, solid og synlig. I Arbeidstilsynet vil den rette personen få en unik mulighet til å bidra til å påvirke og å jobbe tett opp mot partene i arbeidslivet, politisk hold og mot internasjonalt næringsliv. Du må trives med å jobbe i en kunnskaps- og kompetanseorganisasjon og i skjæringspunktet mellom fag og politikk. Stillingen vil jobbe tett opp mot direktøren for Arbeidstilsynet og mot departementet.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe mot målbildet som er satt mot 2025 og som tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag og som setter søkelys mot forebyggende arbeidsmiljøarbeid og bekjempelse av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet
 • Planlegge, lede og gjennomføre strategiprosesser
 • Operasjonalisere virksomhetsstrategier, herunder
  • Bryte strategien ned i gjennomførbare målstrukturer og knytte disse til styringssystem og operative valg
  • Koordinere strategiske utredninger og legge til rette for å drive gode strategi- og styringsprosesser
 • Tett dialog med ulike deler av organisasjonen i tillegg til eksterne samarbeidspartnere
 • Lede og gjennomføre ulike analyser, trekke konklusjoner av disse og være rådgiver og prosessveileder
 • Tilrettelegge for strategiske valg og beslutninger for ledelsen

Utdanning:

 • Relevant høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå

Erfaring og kompetanse:

 • Tung erfaring fra ledelse og prosessarbeid
 • God forståelse for store organisasjoner og det offentlige Norge
 • Relevant erfaring med utredning og implementering av langsiktige og strategiske prosesser og prosjekter
 • Kjennskap til HMS og forbedringsprosesser er en fordel
 • Kjennskap til norsk næringsliv og til offentlig forvaltning er en fordel
 • Forståelse for effektiv forvaltning og administrasjon
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk