Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Utbyggingssjef

Om firma

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Sporveien
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jenny Homme
+47 916 56 102
jenny.homme@visindi.no
circle overlay
Renate Karlsnes Skilnand
+47 930 50 038
renate.skilnand@visindi.no

Utbyggingssjef

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Avdeling for infrastruktur og prosjekter i Sporveien forvalter og vedlikeholder infrastrukturen for trikk og T-bane og har en rekke fremtidsrettede utbyggingsprosjekter. Prosjektporteføljen de neste fem årene er på 10 milliarder kroner.  Utbyggingsavdelingen består av ca. 100 dyktige og engasjerte medarbeidere i rollene som prosjektledere og andre prosjektadministrative støttefunksjoner, både fast ansatte og innleide.

Lederstilling med stor betydning for miljø, byliv og kolletivtransport

Sporveiens utbyggingsenhet jobber med en bred portefølje av viktige prosjekter for Stor-Oslos innbyggere. Du skal lede og videreutvikle utbyggingsavdelingen og ha et overordnet ansvar for å styre utbyggingsprosjektene.

Rollen innebærer spennende og krevende oppgaver i et sterkt voksende kollektivselskap. Vi tror du er en erfaren og målbevisst leder med stor gjennomføringskraft. Du trives med å bygge nye relasjoner og har gode kommunikasjonsevner. Vi søker deg som er samlende, tydelig og som skaper positivt engasjement både internt og eksternt. Videre er du en pådriver for utvikling og forbedring av avdelingens arbeid.

Stillingen inngår i Infrastrukturenhetens ledergruppe og rapporterer til konserndirektør for infrastruktur og prosjekter.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Renate Karlsnes Skilnand tlf. 930 50 038 eller Jenny Homme tlf. 916 56 102. Søknad med CV sendes snarest.