Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Utviklingssjef

Om firma

SINTEF Molab er et datterselskap til SINTEF. Selskapet betjener kunder i hele landet innen forretningsområdene analytisk kjemi, materialtesting og miljømålinger- og rådgivning. SINTEF Molab er lokalisert i Glomfjord, Mo i Rana, Porsgrunn og Oslo. I 2017 ble det omsatt for ca. 75 MNOK og selskapet har i overkant av 60 ansatte.

Til å utvikle de forretningsmuligheter som ligger i digitalisering og i det grønne skiftet vil det opprettes en stilling som utviklingssjef.

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Mo i Rana
Oslo
Porsgrunn
Arbeidsgiver:
SINTEF Molab AS
Frist:
Snarest
Adm.dir. i SINTEF Molab AS, Eigil Dåbakk, tlf. 948 14 674.

Utviklingssjef

SINTEF Molab er et datterselskap til SINTEF. Selskapet betjener kunder i hele landet innen forretningsområdene analytisk kjemi, materialtesting og miljømålinger- og rådgivning. SINTEF Molab er lokalisert i Glomfjord, Mo i Rana, Porsgrunn og Oslo. I 2017 ble det omsatt for ca. 75 MNOK og selskapet har i overkant av 60 ansatte.

Til å utvikle de forretningsmuligheter som ligger i digitalisering og i det grønne skiftet vil det opprettes en stilling som utviklingssjef.

Forretningsutvikling innenfor digitalisering og det grønne skiftet

SINTEF Molab skal være landets ledende industrielle laboratorieforetak gjennom å gi sine kunder økt konkurransekraft og troverdighet. Satsningsområder er landbasert industri og olje- og gassindustrien. Gjennom utvikling av tjenestene skal vi bidra til å forbedre kundenes miljømessige og økonomiske bærekraft.

Utviklingssjefen vil få hovedansvar for å drive forretningsutvikling i samarbeid med nye og gamle kunder.  SINTEF Molab har betydelige data fra analyser. Gjennom eksisterende og nye måleteknikker og -prinsipper kan det samles inn store mengder data som gir svar på en rekke utfordringer innenfor miljø og produksjon.  Det kommersielle aspektet ligger i tolkning og tilrettelegging av data for kunde.  Herunder riktig bruk av statistikk, utvikling av enda mer effektive miljøtjenester, forenklet rapportering med mer.

Stillingen gir store rom for samhandling og nettverksbygging samt betydelige faglige utfordringer.

Vi forutsetter noen års erfaring fra industriell utvikling/FoU og utdannelse på masternivå innenfor informatikk eller tilsvarende. Jobben krever god innsikt i, og forståelse for, industriens utfordringer og verdikjeder. Vi tror den ideelle kandidaten har høy gjennomføringsevne, gode team-byggende egenskaper og evne til å utvikle våre forretningsmodeller gjennom digital omstilling.

Stillingen rapporterer til administrerende direktør. Arbeidssted er Oslo, Porsgrunn eller Mo i Rana.
Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.