Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Vice President – Industry and Clean technologies

Om firma

Eksportkreditt Norge AS er statens selskap for eksportfinansiering, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme. Det gjøres gjennom å tilby konkurransedyktig finansiering ved kjøp av kapitalvarer og tjenester fra norske eksportører. www.eksportkreditt.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Oslo
Arbeidsgiver:
Eksportkreditt Norge
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Atle Ronglan
+47 966 27 089
atle.ronglan@visindi.no
circle overlay
Wladimir Sabando
+47 907 65 422
wladimir.sabando@visindi.no

Vice President – Industry and Clean technologies

Eksportkreditt Norge AS er statens selskap for eksportfinansiering, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme. Det gjøres gjennom å tilby konkurransedyktig finansiering ved kjøp av kapitalvarer og tjenester fra norske eksportører. www.eksportkreditt.no

Vil du bidra til å utvikle norsk eksportindustri?

Da kan denne jobben være noe for deg. Som Vice President (kundeansvarlig) i nyopprettet stilling vil du jobbe tett med Eksportkreditt Norges forretningsforbindelser både i Norge og i utlandet. Du identifiserer forretningsmuligheter, markedsfører, selger og forhandler Eksportkreditt Norges låneprodukter mot norske eksportbedrifter og deres utenlandske kunder. Stillingene medfører selvstendig ansvar og arbeidsoppgaver mot eksportrettede virksomheter i kompetansetunge og konkurransedyktige norske vekstnæringer, samt utstrakt samarbeid med norske og internasjonale banker, GIEK, Innovasjon Norge, myndigheter og andre interessenter og partnere.

Arbeidsoppgaver:

 • Analyse forretningsmuligheter i kundesegmenter og kjøpermarked, og identifisere og kontakte relevante aktører, samt opprettholde eksisterende kunderelasjoner innen fastlandsindustri og miljøteknologi
 • Informere, markedsføre, selge og gi råd til eksportbedrifter, deres kunder, banker og andre interessenter gjennom kundemøter, kundeseminarer og andre salgskanaler i Norge og utlandet
 • Strukturere transaksjoner i samarbeid med lånegarantistene og være en god rådgiver for eksportbedriftene og låntakere,
 • Lede og utføre forberedelse og vurderinger av transaksjoner for vedtak i kredittkomitéen og/eller styret
 • Overlevere transaksjoner til den interne prosjektavdelingen etter kredittvedtak, alternativt lede teamet som ferdigforhandler lånedokumentasjon med låntaker

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Siv.øk/siv.ing/Master
 • Minimum 5 års erfaring fra finansiering/prosjektfinansiering, gjerne fra fornybar energi- eller infrastrukturprosjekter og/eller lånefinansiering av små- og mellomstore bedrifter
 • Bransjeerfaring fra bank/finans, industrien selv eller relevant konsulentvirksomhet
 • Bred faglig kompetanse innen finans/økonomi
 • Erfaring fra salgsprosesser vil være en fordel
 • Forretningsforståelse og internasjonal erfaring
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Eksportkreditt tilbyr en selvstendig, spennende og utviklende rolle med oppgaver som kan ha stor samfunns- og næringsmessig betydning for relevante aktører og lokalsamfunn. Stillingen gir stort kontaktnett og bredt nedslagsfelt i norsk industri og næringsliv. Reising i Norge og internasjonalt må påregnes. Arbeidssted Oslo sentrum. Kvinner oppfordres til å søke.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi ved Wladimir Sabando, tlf. 907 65 422 eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Søk på stillingen snarest, og senest innen 6. august.