Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Virksomhetsleder

Om firma

Stiftelsen Rostad driver en barnevernsinstitusjon i Inderøy for barn og unge i alderen 9-18 år med store omsorgsbehov. I tillegg drives også  Rostad Skole AS (egen grunnskole) og Agrovin AS.  Vi arbeider på oppdrag for Bufetat og kommuner, og har en avtale om institusjonsplasser samt rammeavtale for fosterhjem. I dag er det om lag 20 institusjonsplasser. Stiftelsen Rostad er en del av Kirkens Sosialtjeneste som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Les mer om Stiftelsen Rostad og Kirkens Sosialtjeneste på www.kirkenssosialtjeneste.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Inderøy
Arbeidsgiver:
Stiftelsen Rostad
Frist:
Snarest
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Generalsekretær i Kirkens Sosialtjeneste, Helmuth Liessem på tlf. 970 66 127

Virksomhetsleder

Stiftelsen Rostad driver en barnevernsinstitusjon i Inderøy for barn og unge i alderen 9-18 år med store omsorgsbehov. I tillegg drives også  Rostad Skole AS (egen grunnskole) og Agrovin AS.  Vi arbeider på oppdrag for Bufetat og kommuner, og har en avtale om institusjonsplasser samt rammeavtale for fosterhjem. I dag er det om lag 20 institusjonsplasser. Stiftelsen Rostad er en del av Kirkens Sosialtjeneste som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Les mer om Stiftelsen Rostad og Kirkens Sosialtjeneste på www.kirkenssosialtjeneste.no

Relasjonsledelse – Drift

Som virksomhetsleder er du ansvarlig overfor styret og øverste leder for stiftelsens utvikling og drift. Sammen med din ledergruppe vil du videreutvikle Rostad som faglig institusjon, arbeidsplass og samfunnsaktør. Vi ser etter en inkluderende, trygg og tydelig leder med god forståelse for drift. Det er en stor fordel med en faglig bakgrunn innenfor stiftelsens kjernevirksomhet.

Hovedoppgaver:

 • Sikre at visjon, mål og delmål realiseres gjennom årlige handlingsplaner og tiltak
 • Lede stiftelsens ledergruppe direkte, og sikre en helhetlig og målrettet ledelse
 • Følge opp økonomi og rapportering i henhold til krav og bevilgninger
 • Ivareta den kommersielle delen av virksomheten
 • Omdømmebygging
 • Forberede og presentere saker for styret
 • Ta vare på og utvikle kompetansen i organisasjonen
 • Opprettholde kontakt med Kirkens Sosialtjeneste

Mål/KPI’er:

 • En velfungerende ledergruppe med helhetlig perspektiv på ledelse av stiftelsens avdelinger
 • Godt arbeidsmiljø

Utdanning:
Høyere relevant utdanning. Gjerne lederutdanning, innen organisasjonsarbeid, fagutdanning på feltet barnevern, psykologi, lovverk etc.

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Solid ledererfaring, sterk kompetanse på organisasjon og ledelse
 • Ledererfaring fra helse, offentlig sektor eller større institusjon
 • Erfaring med faglig utvikling
 • Kunnskap om offentlig forvaltning, regelverk og avtaleverk
 • Kunnskap om utvikling av administrasjon, endringsprosesser og systemtenkning
 • Innsikt i og interesse for de mulighetene ny IKT teknologi gir
 • Markedsføring
 • Relasjon og nettverksbygging
 • Myndighetskontakt
 • Økonomierfaring

Reising: Lite reiseaktivitet

Rapporterer til: Styret v/styreleder

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Kirkens Sosialtjeneste/ Stiftelsen Rostad i prosessens innledende del.