Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Virksomhetsleder bygg- og kommunalteknikk

Om firma

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst. Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt. Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Virksomheten for tekniske tjenester er – som ledd i en omorganiseringsprosess – oppdelt i to separate virksomheter: Virksomhet for forvaltning og Virksomhet for bygg- og kommunalteknikk. Strukturendringen har virkning fra 01.01.2019

Les mer om Frøya kommune på www.froya.kommune.no

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjon
Sted(er):
Frøya
Arbeidsgiver:
Frøya kommune
Frist:
14/10/2018
For spørsmål om stillingen, kontakt
circle overlay
Jo Skjelstad
+47 414 31 954
jo.skjelstad@visindi.no
Kommunalsjef Roger A. Antonsen tlf. 916 70 409, pr. e-post: roger.antonsen@froya.kommune.no

Virksomhetsleder bygg- og kommunalteknikk

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst. Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt. Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Virksomheten for tekniske tjenester er – som ledd i en omorganiseringsprosess – oppdelt i to separate virksomheter: Virksomhet for forvaltning og Virksomhet for bygg- og kommunalteknikk. Strukturendringen har virkning fra 01.01.2019

Les mer om Frøya kommune på www.froya.kommune.no

Virksomhetsleder bygg- og kommunalteknikk:

 • Har fag-, personal, og økonomiansvar
 • Virksomhetsleder rapporterer direkte til Rådmann
 • Har ansvar for helhet og sammenheng mellom eget tjenesteområde og øvrige tjenester i kommunen

Virksomhetsområdet bygg- og kommunalteknikk har i dag 40 faste ansatte.

Virksomhetsområdet er oppdelt i to avdelinger: Fdv bygg og fdv kommunaltekniske anlegg med hver sin avdelingsleder. I tillegg er virksomheten tillagt ansvar for kommunens investeringsprosjekter.

Endelig årsverkstall vil fremkomme etter at organisasjonsutviklingsprosessen er avsluttet, senest 31.12.18. 

Arbeids- og ansvarsområder: 

Virksomhetsleder har ansvar for fagområdene:

 • Investeringsprosjekter
 • FDV bygg (renhold og vedlikehold av bygg og anlegg)
 • FDV kommunalteknikk (vann og avløp, veier, kaier og kirkegårder)

Virksomhetsleder har personal – og økonomiansvar.
Du skal lede, samordne og videreutvikle den kommunale virksomheten innenfor disse områdene.

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring
 • Relevant høyskole
 • Gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • God kunnskap om offentlig forvaltning
 • Krav til samhandling

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert virksomhetsleder som evner å inspirere og motivere til innsats. Du må ha gjennomføringskraft og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

God økonomiforståelse, erfaring fra offentlig forvaltning og personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lederavtale
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift
 • «Frøyapakken»

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.