Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

UNINETT med fokus på sikkerhet i skyteknologi. Nå skal Visindi finne ny administrerende direktør.

UNINETT med fokus på sikkerhet i skyteknologi

Spionasjeaktivitet skjer gjerne mot skyplattformer for å få innsikt i strategiplaner, forskning- og utviklingsarbeid, samt forhandlingsinformasjon. Angripere har ved sosial utnyttelse (social engineering) kommet seg inn til sensitiv informasjon, senest ved at en APT10-gruppe kom seg inn på lokale nettverk hos flere store tjenesteleverandører i Sverige, som sykehus, forskning og telekommunikasjonsselskaper. Dette store, pågående angrepet har fått navnet Cloud Hopper, og har til nå rammet Norge, Finland, Storbritannia og Frankrike, i tillegg til Sverige.

Med fokus på teknisk sikkerhet i skyen og håndtering av sikkerhetshendelser i skyarkitekturer går UNINETT inn i fremtiden. For å sikre mot økende angrep, spesielt av politisk art, jobber kunnskapsdepartementet mot en fornying av IKT i universitets- og høyskolesektoren.

Hvorfor er det viktig med sikkerhet i skytjenester?

Stadig flere offentlige og private data blir flyttet over til skytjenester. Skyteknologi gir oss mange nye muligheter for tilgjengelighet, lagringskapasitet og brukervennlighet, men det åpner også for kritisk tap og potensielt misbruk av data om det skulle komme på avveie. Kommunal- og moderniseringsdepartementet koordinerer arbeidet med digitalisering i offentlig sektor, men det er mange sikkerhetshensyn som må tas. Blant annet for å sikre data mot angripere som APT10-gruppen med politisk agenda.

Sikkerhetsrådgiver Jan Henrik Schou Strausheim i PwC sier til Digi.no at angriperne kan ha plantet spor for å få oss til å trekke feil konklusjoner, men bevisrekken peker mot at statlig sponsede hackergrupperinger eller etterretning i Kina og Øst-Asia står bak.

Vil unngå misbruk av data i politisk spill

For å unngå sensitiv data på avveie jobber UNINETT i samarbeid med Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen for å sikre universitets- og høyskolesektoren mot eksterne trusler i skyplattformer.

Kunnskapsdepartementet, med UNINETT i spissen, jobber både med eksisterende løsninger i markedet og egenutviklede løsninger. I samarbeid med akademisk sektor i hele Europa forhandler UNINETT og kunnskapsdepartementet med store markedsaktører som Microsoft Azure, Amazon og Google for å finne fullgode løsninger for sektoren. Disse solide markedsaktørene har gode produkter for institusjonene, og egne IKT-institusjoner vil sikre implementasjon og bruk. Med serverparker i både Sverige og Finland får man med eget akademisk nett direkte mellom de eksterne markedsaktørenes servere og de norske utdannings- og forskningsinstitusjonene ivaretatt sikkerheten i hele leveransekjeden. Våre nordiske naboer jobber mot samme mål: en sikker skyløsning for å forenkle IKT i utdanningssektoren og for å sikre data mot angrep av alle arter, deriblant politiske motiver.

Tredjepartsleverandørene er sterke, men med en stor mengde data er disse plattformene utpregede mål. Hildegunn Vada, ved UNINETT forteller at det ved slike leverandører kan råde usikkerhet om hvem som eier dataen, hvordan man selv kan styre tekniske aspekter og behovsprøving. For å sikre egen data i kritiske prosjekter jobbes det derfor mot en hybridløsning som kunnskapsdepartementet kan ta i bruk for universitets- og høyskolesektoren, i de prosjektene og avdelingene hvor det er kritisk å ha full kontroll gjennom hele prosessen.

Norsk skyteknologi

For å sikre forskningsdata, personlig data og forhandlingsinformasjon jobber Trondheimsselskapet med teknologientusiasme mot nye skytjenester for UH-sektoren. Målet framover er å kunne tilby en hybrid infrastruktur-plattform som består av:

  • En privat skyløsning utviklet av UNINETT, i samarbeid med Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, basert på
  • En kommersiell, privat skyløsning, basert på den kommersielle løsningen fra IPNett, også
  • En eller flere åpne skyløsninger basert på Géant IaaS platformer.

UNINETTs målsetting er å slå sammen disse tilbudene til en sømløs infrastruktur for å effektivisere kommunikasjon og samhandling i UH-sektoren. I løpet av de neste seks månedene vil arbeidet være godt i gang mot en ny infrastruktur i sektoren under kunnskapsdepartementet.

 

Om UNINETT

UNINETT ble stiftet som eget selskap i 1993, men historien strekker seg helt tilbake til 1976, da de fire universitetene og flere andre forskningsmiljøer etablerte UNINETT som et prosjekt. Arbeidet ble videreført som forskningsprosjekt i SINTEF, før UNINETT i 1987 ble etablert som driftsorganisasjon for det akademiske datanettet i Norge. Samtidig overtok UNINETT ansvaret for administrasjonen av .no-domenet.

Nåværende administrerende direktør går av med pensjon, og søker sammen med styret i UNINETT etter en engasjert arvtaker. Med ny administrerende direktør og fokus på fremtidsrettet skyteknologi, ønsker selskapet å drive forskningsnettet, registreringsenheten Norid AS og Sima2 inn i fremtiden. Se stillingsannonse: Adm. direktør i UNINETT AS.