Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Kloke ledervalg – Kjernen i vår tilnærming

Om en leder er god eller dårlig kan aldri vurderes isolert. Det må alltid ses i forhold til verdier, rammer og strategier. Dette er kjernen i Visindis tilnærming.

Å finne den rette leder eller medarbeider er en krevende utfordring. Vår kjernekompetanse er å sørge for at denne utfordringen blir løst på en profesjonell og trygg måte ut fra fremtidige behov mer enn historiske krav.

Vårt utgangspunkt er at vi gjør forretningsmessige og resultatorienterte personvurderinger. I dette legger vi at det er kunnskapen om den enkelte bedrifts/virksomhets verdikjede, markedet den opererer i, organisasjonen og prosessene som ligger til grunn for våre vurderinger og råd.

Full prosess fra A til Å

Vi starter alle prosesser med en grundig analyse av nå-situasjonen og sentrale kriterier for fremtidig positiv utvikling. Utvelgelseskriteriene som følger av analysene beskrives i en kravprofil for stillingen.

Gjennom åpen annonsering, aktivt kandidatsøk (executive search) eller en kombinasjon av disse, vekker vi interesse hos aktuelle kandidater. Etter en grundig utvelgelsesprosess følger vi opp den nyansatte for å sikre en optimal oppstart i ny rolle.

Aktivt kandidatsøk (executive search) – målrettet søk etter kompetente og motiverte kandidater

Visindi har landets ledende researchmiljø og et omfattende nettverk av kilder og potensielle kandidater. Våre researchere er høyt utdannede og erfarne spesialister med god oversikt over kandidater, marked og aktuelle miljøer.

Ved hver ny rekruttering foretar våre researchere analyse av markedet og miljøer og de tar aktivt kontakt med ulike kilder. Vi supplerer med søk i vår egen CV-database som har mer enn 40.000 norske kandidater hvorav de fleste innehar lederposisjoner, samt eksterne CV-baser som f. eks LinkedIn. Dette gjør oss i stand til å fremskaffe et godt utvalg av kvalifiserte og motiverte kandidater.

Visindi har brukt betydelige ressurser på å utvikle et skreddersydd IKT-system for effektiv research og prosesstøtte, slik at vi kan styre våre prosjekter på en trygg og god måte, samt gjenfinne aktiviteter og informasjon på tvers av tid, prosjekter og geografi. Våre kunde- og kandidataktiviteter benyttes i en systematisk erfarings- og kunnskapsoppbygging på tvers av vår organisasjon. Denne kunnskapen øker kontinuerlig vår evne til å løse våre oppdrag raskt, effektivt og samtidig med høy kvalitet.

Vurdering av enkeltkandidater/sluttvurdering

I noen sammenhenger har oppdragsgiver ikke behov for en full prosess, men ber om en faglig begrunnet vurdering av finalekandidater i relasjon til en definert stilling.

En fordypet vurdering av de aktuelle kandidatene innebærer gjennomføring av personprofil, et fordypet intervju hvor vi kartlegger og diskuterer personlige egenskaper, arbeidsstil, lederstil, kommunikasjonsform og motivasjon for stillingen, samt grundig referanseinnhenting og bakgrunnssjekk.

Vurderingene baseres på en forståelse av organisasjon, kravprofil og utfordringer i tilknytning til den aktuelle stillingen.

Vurdering av nøkkelpersoner/lederteam i forbindelse med oppkjøp

Ledervurderinger  (Management Due Dilligence) er minst like viktig i forbindelse med et oppkjøp som ved enkeltansettelser. Kloke vurderinger av ledere og nøkkelpersoner kan bidra til å redusere risiko, men minst like viktig: bidra til å realisere gevinster hurtigere etter oppkjøpet.

Visindi har både den kompetanse og den kapasitet som kreves for å bistå kjøper før og/eller like etter et oppkjøp. Samlet har Visindi stor faglig og bransjemessig bredde. Den kunnskap og erfaring vi har opparbeidet gjennom tusenvis av  vurderinger av toppledere, styremedlemmer og andre nøkkelroller gir oss et godt utgangspunkt for å gi råd i disse krevende prosessene.

Visindi opererer fra de fire største byene i Norge. Vi er derfor godt rustet i forhold til de ressurser og de systemer som skal til for å håndtere komplekse og krevende prosesser med kvalitet. Internasjonalt er vi representert i mer enn 45 land.

Vårt utgangspunkt i alle ledervurderinger er at vi gjør forretningsmessige personvurderinger. I dette legger vi at det er hensynet til den enkelte bedrifts/virksomhets verdikjede, markedet den opererer i, organisasjonen og prosessene som er styrende for vårt arbeid og våre vurderinger.