Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Ifølge Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) bør evaluering av styret og dets funksjon skje årlig, og da som en planlagt del av styrets årsplan.
God eierstyring og selskapsledelse styrker tilliten til selskapene og bidrar til størst mulig verdiskaping over tid, til beste for eiere, ansatte og andre interessenter.

Det vil være i tråd med god praksis å benytte en uavhengig aktør til å bistå med evalueringen. Dette sikrer kvalitet i bruk av verktøy, og at det enkelte styremedlem har klart for seg hva som er hensikten med evalueringen. En ekstern aktør gir også trygghet for en uavhengig analyse og presentasjon av resultatene fra evalueringen.

Med bakgrunn i utvelgelse og utvikling av ledere gjennom mange år, og basert på unike verktøy fra The Board Institute Inc. tilbyr Visindi en evalueringsmetodikk tilpasset styret med det formål å øke styrets effektivitet i forhold til virksomhetens og eiernes forutsetninger og krav.

Den norske versjonen er tilpasset Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sine anbefalinger i samarbeid med førsteamanuensis Janicke L. Rasmussen ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Les artikkel av Jenny Homme her: Gjør styret jobben sin?

For bistand til styreevaluering, ta kontakt med:

Jo portrett   Jo Skjelstad, +47 414 31 954, jo.skjelstad@visindi.no

Les mer på The Board Institute