Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.

Er styret rigget for fremtiden?

For å lykkes i dagens omskiftelige forretningsmiljø trenger virksomhetene et styre som er bevisst sin verdiskapende og strategiske rolle, og som evner å utøve sin undersøkelsesplikt ovenfor administrasjonen. Styrene må fungere godt og effektivt, samt besitte den riktige kompetansen for å vinne markedet i dag – og i fremtiden.

Visindi har lang erfaring og kan tilby en gjennomarbeidet prosess for å rekruttere de riktige styreledere og -medlemmer til ulike virksomheter og organisasjoner. Vår kompetanse spenner fra enkeltrekrutteringer til design og etablering av komplette styrer. Kjernen i vår rådgivning er å omsette forståelsen av selskapets fremtid til nøkkelkompetanser som er viktig i styrerommene.

Vårt samarbeid med The Board Institute i USA har gitt oss unik ekspertise innen styreevaluering, noe som også er et stort fortrinn som rådgiver og aktiv støttespiller for valgkomitéene vedrørende styrerekruttering.

Les artikkel av Jenny Homme her: Gjør styret jobben sin?


For bistand til styrerekruttering, kontakt:

IMG_5490-Edit   Magne Amundsen, tlf +47 916 56 101, magne.amundsen@visindi.no

IMG_6630-Edit-2 Jenny Homme, tlf +47 916 56 102, jenny.homme@visindi.no