Nettleseren din er for gammel, og er ikke støttet.
15322156905b53c18a3f04f
6154-5b34e10b677bd
565877
6154
nb
Ønsker du å søke på denne stillingen, er det enklest å gjøre dette fra en PC.
arrow
Du søker stillingen
Leder for brukererfaring,
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
Stavanger
Vennligst gi oss denne informasjonen på nytt.
Takk for at du melder din interesse for denne stillingen
Visindi følger lover og regler for lagring av personopplysninger og offentlig saksbehandling.
Alle henvendelser til Visindi blir behandlet konfidensielt.

Lagrer data

Vi ber om ditt samtykke til å lagre din søknad med vedlegg i vårt system for videre saksbehandling. Dersom du svarer nei, kan vi ikke behandle din søknad her.
Kan vi lagre dine personopplysninger?
Visindi arbeider med aktivt kandidatsøk. De fleste kandidater ønsker at vi tar vare på opplysningene, slik at Visindi enklere kan informere om spennende muligheter i fremtiden. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, og be om at personopplysningene slettes.
Ønsker du at Visindi tar vare på din søknad/CV og dine personopplysninger for fremtidig kontakt?

Søknad om unntak fra offentlighet

Dette er en offentlig stilling, og søknad om unntak fra offentlighet må begrunnes. Se gjerne Offentleglova §25 for mer informasjon om unntak: http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25. Dette betyr : Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt fram til søknadsfristens utløp. Etter søknadsfristens utløp er søkerlista offentlig. Hvis du ikke har fått medhold i å være unntatt fra offentlighet vil vi varsle deg før listen blir publisert , slik at du eventuelt kan trekke din søknad.
Ønsker du å søke om unntak fra offentlighet?
Trykk her for å automatisk fylle inn felter i søknadsskjemet med data fra din LinkedIn-profil.
Søk med LinkedIn
Personalia
+
For-og mellomnavn
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 21 tegn.
Etternavn
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 31 tegn.
Fødselsdato
Adresse
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 41 tegn.
Postnummer
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Minst 4 tegn Maks 11 tegn.
By
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 31 tegn.
Telefon Nummer
Kun tall, mellomrom og + er tillatt. Minst 8 tall og maks 17 tegn.
Mobil
Kun tall, mellomrom og + er tillatt. Minst 8 tall og maks 17 tegn.
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Gjenta epost
For å sikre at vår kommunikasjon med deg ikke kommer på avveie, ber vi deg gjenta epostadressen din .
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Nåværende stilling
Oppgi tittel på nåværende stilling.
Dersom du ikke er i arbeid, oppgi status (hjemmeværende, student osv.) . Maks 39 tegn.
Nåværende arbeidsgiver
Maks 39 tegn.
Utdanning
+
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Fra Dato
Fra
Til Dato
Til
Eksamen år
Navn på skole
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Utdanning / faglig grad
Oppgi tittelen på utdanningen. Spesifiser fordypnings- og/eller valgfag i din utdanning på 30 studiepoeng eller flere, på egen linje. Studiepoengene i de ulike fordypnings/ valgfag MÅ registres hver for seg. Maks 100 tegn.
Studiepoeng
Oppgi antall fullførte studiepoeng (20 vekttall = 60 studiepoeng).
Maks:500.
Arbeidserfaring
+
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Fra Dato
Fra
  Til Dato
Til - Nåværende
Nåværende
Arbeidsgiver
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stilling
Feltet er obligatorisk og kan ikke være tomt.
Maks 100 tegn.
Stillingsandel
Oppgi stillingsandel i prosent.
Søknadsdokument, CV og andre vedlegg
+
Maks filstørrelse 16MB. Tillatte filtyper: pdf, doc (docx), jpeg (jpg), png, gif, zip.
Trykk her for å laste opp fil
Evt. kommentarer eller andre forhold som er av betydning for søknaden.
+

Vennligst se over alle detaljer i søknaden din før du sender inn.

Dine registrerte data slik du ser dem under vil bli lagt til grunn for automatisk utarbeidelse av søkerlister og oversikter som benyttes i den videre prosessen.

Det er derfor til stor hjelp i vårt videre arbeid om oppstillingen under er korrekt og fullstendig i forhold til din utdanning og arbeidserfaring, selv om en vedlagt CV kan inneholde utfyllende opplysninger.

Ønsker du at Visindi tar vare på din søknad/CV og dine personopplysninger for fremtidig kontakt?
Ja
Nei
Skal vi holde navnet ditt hemmelig for den/de som er ansvarlig for denne ansettelsen hos Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten?
Ja
Nei
Ønsker du å søke om unntak fra offentlighet?
Ja
Nei
Endre
Fødselsdato:
Kjønn: Mann Kvinne
Nåværende stilling:
Nåværende arbeidsgiver:

Kommentar:
Filer:
Utdanning:
Arbeidserfaring:
loading
Tilbake
Data som du allerede har skrevet inn vil bli slettet eller erstattet med LinkedIn data.
Søk med LinkedIn
Avbryt
LinkedIn has currently disabled this function due to new data protection regulations (GDPR). Please fill in your information manually. We are sorry for the inconvenience and hope to solve this soon.
Avbryt